Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych nazywany w Polsce Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony 28 kwietnia, to szczególna okazja do oceny i wypracowania działań poprawiających stan bezpieczeństwa w pracy. W sposób szczególny, będziemy pamiętać o naszych 209 kolegach, którzy zginęli pracując. To wciąż zbyt dużo.

W ,,Tygodniu Bezpieczeństwa Pracy” organizowanym przez OPZZ podejmiemy szereg inicjatyw związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy. Apelujemy do naszych organizacji członkowskich o podobne działania w swoim środowisku. Poprawa warunków pracy to niezmienny od lat, nasz związkowy priorytet. W ostatnich latach jest lepiej, ale wciąż jeszcze wiele do zrobienia.

W roku 2018 roku spadła wypadkowość ogółem o 4,6%. Jednak nie możemy zapominać, że nadal ponad 84 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy. Pozytywny jest znaczący spadek liczby wypadków śmiertelnych - aż o 22,3% (209 wypadków w 2018 roku wobec 269 w 2017 roku). Niezmienną jest najbardziej wypadkogenna branża budownictwa, a wśród przyczyn - nieprawidłowe zachowania pracownika (60,8% wypadków). To wyzwanie dla związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy oraz służb BHP i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprawiające się statystyki są dowodem na skuteczność podejmowanych działań prewencyjnych wielu instytucji i organów państwa, w tym związków zawodowych, zajmujących się poprawą warunków pracy. Jednak jako społeczeństwo wciąż ponosimy olbrzymie koszty wypadków: ponad 3 mln dni niezdolności do pracy, koszty leczenia i rehabilitacji, tragedie osobiste i rodzinne. Musimy szukać recepty, by te statystyki poprawić. Dbałość o bezpieczeństwo pracy musi być codziennym naszym wyzwaniem. Praktyka pokazuje, że w zakładach gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni!

Bezpieczeństwo pracy to nie koszt, a inwestycja i zysk – dla przedsiębiorstw, dla zdrowia pracowników, dla państwa!

W tym roku zwróćmy się w stronę przyszłości i promujmy hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy: „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz przyszłość pracy”.  Zmiany zachodzące w organizacji, technologiach pracy, demografii, klimacie oraz procesy związane z globalizacją - mają znaczący wpływ na warunki pracy i jej wykonywanie. To do nas – przedstawicieli pracowników - należy podnoszenie poziomu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ochrona przed nimi w dobie wyzwań nowoczesnych technologii i zmieniających się form zatrudnienia pracowników.

,,Przejmij kontrolę - usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy” to nawiązanie do tegorocznego tematu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych i europejskiej kampanii informacyjnej dotyczącej substancji niebezpiecznych i rakotwórczych.

Jako związki zawodowe wołajmy stanowcze NIE ! na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy i wzywajmy do eliminowania lub minimalizowania narażenia na te czynniki. Edukacja i kształtowanie świadomości pracowników o bezpiecznych zachowaniach w pracy to ważne zadanie związków zawodowych.

Rada OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z apelem o godne i uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

                                      Rada OPZZ