Na zaproszenie Sławomira Wochna dyrektora oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wzięła udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika „Barbórka 2019”.

W uroczystości udział wziął również Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza wizyta głowy państwa w kopalni w Turowie. Na uroczystości Barbórkowe przybyli również Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych, Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska, a także Piotr Duda, przewodniczący komisji krajowej NSZZ Solidarność. Wśród gości uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji współpracujących z kopalnią, a także władz Grupy Kapitałowej PGE.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas akademii uhonorował pracowników kopalni Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę. Dyrekcja Kopalni nadała honorowe odznaki Zasłużony Pracownik Turowa.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz w swoim przemówieniu podkreśliła rangę zawodu górnika oraz przypomniała, że Kopalnia Turów wciąż bezskutecznie stara się o przedłużenie koncesji na wydobycie węgla do 2044 raku. To bardzo ważne z perspektywy zarówno wielu tysięcy miejsc pracy, jak i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wiceprzewodnicząca OPZZ wręczyła również list z życzeniami dla wszystkich obecnych i byłych pracowników polskiego przemysłu wydobywczego, górników wszystkich specjalności, pracowników kopalń, spółek i urzędów górniczych oraz jednostek ratownictwa górniczego,
a także wszystkich pracowników i zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo

i Energetyka Konwencjonalna oddziału KWB Turów od Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.