14 września 2018 roku odbył się „czarny piątek” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Organizatorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związkowców i pracowników, którzy nie mogą wziąć udziału w manifestacji w dniu 22.09.2018 r. oraz  na znak rosnącego niezadowolenia z niskich wynagrodzeń - Związek Zawodowy Pracowników ZUS zorganizował czarny protest.  W tym dniu związkowcy, pracownicy oraz osoby solidaryzujące się z manifestowanymi postulatami były ubrane na czarno. W ten sposób wyrażono niezadowolenie przede wszystkim z niskich płac, pogarszających się warunków pracy i braku odpowiednich działań Pracodawcy w celu poprawy sytuacji bytowej wszystkich pracowników Zakładu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Koleżanki i koledzy,

Pracownicy ZUS !


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związkowców i pracowników, którzy nie mogą wziąć udziału w manifestacji w dniu 22.09.2018 r. oraz  na znak rosnącego niezadowolenia z niskich wynagrodzeń - Związek Zawodowy Pracowników ZUS podjął decyzję o czarnym proteście.  

Dzień 14.09.2018 r. będzie czarnym piątkiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Apelujemy, aby w tym dniu nie tylko związkowcy, ale również osoby solidaryzujące się z działaniami podejmowanymi przez naszą organizację - ubrały się na czarno.

W ten sposób wszyscy damy wyraz swojego niezadowolenia przede wszystkim z niskich płac, pogarszających się warunków pracy i braku odpowiednich działań Pracodawcy w celu poprawy sytuacji bytowej wszystkich pracowników Zakładu.      

Dlatego mówimy już dość niskich płac w ZUS i podejmujemy działania!


Pamiętajcie:

14.09.2018 r. – czarny piątek w ZUS