Kobiety, działaczki związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych są oburzone decyzjami polskiego Parlamentu o odrzuceniu w pierwszym czytaniu jednego z dwóch obywatelskich projektów ustaw ,,Ratujmy Kobiety 2017”, regulującego istotne kwestie społeczne.

Skandalem jest, że projekty obywatelskie są nierówno traktowane!

Posłowie okazali w ten sposób nie tylko pogardę dla praw kobiet, ale zlekceważyli prawo społeczeństwa do składanych przez nich inicjatyw obywatelskich.

Pytamy więc parlamentarzystów - po co obywatele mają zbierać kilkaset tysięcy podpisów, kiedy ich głosy nie mają dla Was żadnego znaczenia i są wyrzucane do kosza?

Jaką rangę dla Parlamentu mają konstytucyjne zapisy stanowiące o prawie do inicjatyw obywatelskich?

Pozbawiliście polskie kobiety prawa do dyskutowania o projektach ustaw i pokazania różnorodności poglądów!

Gdzie mamy rozmawiać o swoich problemach, jeśli nie w Parlamencie? 

Proszę wskażcie nam miejsce – czy ma to być nadal ulica?

Kobiety i obywatele, którzy zebrali podpisy pod projektem ,,Ratujmy kobiety 2017” – nie zasługują na takie traktowanie!

Niezależnie od poglądów i przekonań politycznych – równościowe prawa kobiet w Polsce w dniu wczorajszym sięgnęły bruku!

Nigdy Wam tego nie zapomnimy!


Kobiety OPZZ