W związku z artykułem „Lotos dba o lojalnych klientów, bo liczy na ich poparcie”, opublikowanym 3 września 2018 roku w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna”, w którym jego autorka powołuje się na podpisaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Grupę Lotos S.A. umowę o współpracy, na mocy której OPZZ otrzymuje zniżki na paliwa oraz wybrane produkty na stacjach paliw Lotos, Biuro Prasowe OPZZ informuje, że OPZZ nie jest stroną takiej umowy.

Informujemy, że OPZZ nie neguje prawa podmiotów gospodarczych do zawierania porozumień komercyjnych z organizacjami społecznymi, ale zwracaliśmy wielokrotnie uwagę stronie rządowej na podnoszony przez konsumentów problem wysokich cen paliw w Polsce. W przypadku benzyny bezołowiowej w cenie 1 litra najwięcej stanowią podatki, bo aż 53%. Akcyza to 31% a VAT 19%. Opłata paliwowa wynosi 3%, a marża 2%. Cena netto paliwa stanowi jedynie 45% ceny na stacji paliw. Uwzględniając kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych oraz strukturę ich wydatkówOPZZ uznaje, że tańsze paliwa powinny być dostępne dla wszystkich konsumentów, a nie tylko dla wybranych, tym bardziej, że rząd konsekwentnie utrzymuje zamrożenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy (111,25 zł miesięcznie), które z założenia mają rekompensować pracownikom np. koszty dojazdu do pracy.

Mając na uwadze powyższe OPZZ zwraca się ponownie do strony rządowej z apelem o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie podatków nałożonych przez państwo na paliwa. Jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich pracujących i gospodarki.

Biuro Prasowe OPZZ