Łączymy się w bólu z Rodzinami tragiczne zmarłych górników kopalni Zofiówka.

Wyrazy głębokiego współczucia

składają

organizacje członkowskie i kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.