Wysokość płac musi odzwierciedlać rosnącą wydajność pracy i tempo wzrostu PKB!

OBEJRZYJ KONFERENCJĘ: https://www.facebook.com/OPZZCentrala/videos/18472...