Na posiedzeniu Prezydium OPZZ powołało nowego przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego, którym został Marek Kupiec, przewodniczący Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników Narodowego Banku Polskiego. Następnie Prezydium omówiło stanowisko Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, które odbyło się w siedzibie OPZZ w dniach 9 i 10 kwietnia 2019 r. Na koniec wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił planowane projekty europejskie, w których udział wezmą organizacje zrzeszone w OPZZ.Po posiedzeniu Prezydium OPZZ odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, w której udział wzięli również członkowie Prezydium Komisji Rewizyjnej OPZZ, przewodniczący Ogólnopolskich Organizacji Członkowskich OPZZ, przedstawiciele Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB oraz Peter Scherrer – zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił stan bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy, w tym rolę związków zawodowych i Społecznego Inspektora Pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Rada przyjęła apel z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Następnie przewodniczący OPZZ Jan Guz omówił zagadnienia związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego i przyjęcie najważniejszych postulatów OPZZ do programów wyborczych. Wraz z gośćmi z Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB przedstawił członkom Rady wspólne stanowisko na rzecz lepszej Europy, dotyczące postulatów związkowych, przed wyborami do Europarlamentu. W kolejnej części przewodniczący przedstawił planowane i obecnie prowadzone akcje protestacyjne, przez organizacje członkowskie OPZZ, w tym ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Członkowie Rady z całą stanowczością poparli koleżanki i kolegów z ZNP w walce o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. Przewodniczący przedstawił także działania podejmowane w sprawie poprawy dialogu społecznego na wszystkich szczeblach oraz inicjatywy legislacyjne OPZZ.

W kolejnej części wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła planowaną na maj pikietę przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. OPZZ będzie, po raz kolejny, domagało się wprowadzenia przez rząd zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do tego świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym (35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn) oraz niewygasającego prawa do emerytur pomostowych.

Następnie Rada przyjęła uchwałę w sprawę Harmonogramu realizacji Programu OPZZ na lata 2018-2022 oraz uchwałę w sprawie aktualizacji Wykazu struktur branżowych z przyporządkowanymi do nich ogólnokrajowymi związkami zawodowymi i zrzeszeniami związków zawodowych.

W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych zasad wykonywania pracy w niedziele.

AS