14 Maja br. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceprzewodniczącego OPZZ - Piotra Ostrowskiego, Przewodniczącej Branży OPZZ "Usługi Publiczne" - Urszuli Michalskiej oraz Wiceprzewodniczącej NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP - Elżbiety Aleksandrowicz. Tematem briefingu była tragiczna sytuacja finansowa pracowników sądownictwa oraz trwający protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości.