Oświadczenie Kierownictwa OPZZ
ws. powołania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego w nowym składzie

OPZZ z nadzieją przyjęło zmiany w składzie rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Liczymy na efektywną i opartą na dialogu społecznym realizację propracowniczych postulatów. Polacy oczekują poprawy sposobu stanowienia prawa. W ostatnim czasie wiele zmian legislacyjnych było wprowadzanych zbyt szybko, z pominięciem szerokich konsultacji społecznych. Wyrażamy nadzieję, że nowa ekipa rządząca będzie działać inaczej.

Jako OPZZ oczekujemy stworzenia sprawiedliwego i zrozumiałego prawa pracy, zapewniającego ochronę uprawnień i interesów pracowniczych. Zwiększenia poziomu finansowania ochrony zdrowia, realizacji przyjaznej polityki lekowej oraz zabezpieczenia odpowiedniej liczny personelu w systemie opieki zdrowotnej i wynagrodzenia pracowników gwarantującego bezpieczeństwo pacjentów. Szybszego wzrostu wynagrodzeń. Odmrożenia progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku. Bardziej społecznej polityki fiskalnej kraju. Jednocześnie liczymy na poszanowanie i przyjęcie przez Polskę prawa unijnego, zrównującego poziom życia Europejczyków, zarówno w zakresie gospodarczym jak i społecznym.

Wyrażamy nadzieję, że przeprowadzone zmiany nie będą tylko zmianami personalnymi ale  realnie poprawią jakość dialogu społecznego i stanowionego w Polsce prawa. Liczymy, że nowi członkowie rządu będą pracować na rzecz społeczeństwa a nie budowania politycznego wizerunku.


Kierownictwo OPZZ