Związek Gmin Wiejskich RP po raz kolejny postuluje wprowadzenie poprawek w zapisach ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przez włączenie do rady organizacji samorządowych.

Projekt zakładający zmianę art. 24 ustawy o RDS zgodnie z którym listę podmiotów tworzących RDS należy rozszerzyć o organizacje samorządowe na początku marca został złożony w kancelarii Sejmu. Obecnie W RDS zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Obecną przewodniczącą jest Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Według ZGW, mimo że sektor samorządowy jest największym pracodawcą w Polsce, nie uczestniczy czynnie w obradach RDS. Jak uzasadniają, tylko w gminach zatrudnionych jest około 250 tysięcy osób, a w innych jednostkach komunalnych pracuje nawet kolejne 1,5 miliona. Jednocześnie tylko nieliczne grupy zawodowe sektora samorządowego są reprezentowane w radzie przez związki zawodowe, jak np. nauczyciele, których reprezentant – Związek Nauczycielstwa Polskiego, jako organizacja członkowska OPZZ, bierze czynny udział w pracach Rady. Dlatego zdaniem ZGW RP organizacje samorządowe powinny być włączone do Rady Dialogu Społecznego po stronie pracodawców.

Odmiennego zdania są przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych zasiadających w RDS. Samorządy nie mają głosu w Radzie Dialogu Społecznego tak jak partnerzy społeczni w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Mimo to Prezydium RDS zaprosiło przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do udziału w posiedzeniach RDS. Dodatkowo samorząd ma swoją reprezentację w każdej z wojewódzkich rad dialogu społecznego, ponieważ to na szczeblu wojewódzkim są pracodawcami i tam mają swoje miejsce w WRDS.

AS