Na 72 posiedzeniu Sejmu VIII kadencji parlament przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku.

Sprawozdanie przedstawił Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. Jak poinformował, w 2017 roku inspektorzy przeprowadzili 81 tysięcy kontroli, a duża ich część była spowodowana napływającymi skargami do terenowych jednostek Inspekcji Pracy.

Dzięki działaniom Inspekcji udało się m.in. wyegzekwować wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy na kwotę blisko 136 milionów złotych dla 87 tysięcy osób. Jednocześnie, dzięki działalności inspektorów 17 tysięcy osób, które pracowały w szarej strefie lub na umowach cywilnoprawnych otrzymało, zgodnie z wynikającego stosunku pracy, umowę o pracę. Inspektorzy wyeliminowali również bezpośrednie dla zdrowia i życia zagrożenia występujące w miejscach pracy, dla ponad 77 tysięcy pracowników i osób świadczących pracę.

To tylko niektóre sukcesy Państwowej Inspekcji Pracy. Pełny raport zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Uwzględnia okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Przedstawia prawną ochronę pracy. Pokazuje poziom przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, cenę przestrzegania przepisów dotyczących umów terminowych oraz poziom przestrzegania zawierania umów o pracę u wykonawców zamówień publicznych. W raporcie zawarte są także informacje dotyczące wypłat wynagrodzeń, przestrzegania czasu pracy czy poziomu legalności zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Obszerna część raportu omawia także, kampanie, programy i działania informacyjne, edukacyjne i prewencyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, m.in. kampanię informacyjno-edukacyjną „Pracuję Legalnie oraz prewencyjno-kontrolną „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Programy: program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”, program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”, program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” oraz działania informacyjno-edukacyjne „Budowa. STOP wypadkom!”, działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym. W raporcie omówiono również współpracę z partnerami, oraz współpracę krajową i międzynarodową Państwowej Inspekcji Pracy.

Do pobrania: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy


[Sprawozdanie pobrane z oficjalnej strony Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl]

[foto: pixabay.com]


AS