Przypominamy, że na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy trwa konkurs na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. To konkurs ważny dla organizacji związkowych, bo jego celem jest promowanie  działalności  społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają  na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Warto podkreślić, że to z inicjatywy OPZZ konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” od tego roku będzie rozstrzygany dwuetapowo – na szczeblu okręgowym, jak dotychczas, oraz na szczeblu centralnym. Podniesienie rangi konkursu do szczebla centralnego wzmocni nie tylko jego prestiż, ale będzie na pewno zachęci wszystkich do szerszego uczestnictwa. Także dzięki naszej aktywności w Regulaminie konkursu zagwarantowano udział przedstawicieli związkowych w komisjach konkursowych powoływanych zarówno na szczeblu centralnym i regionalnym.

Obecnie trwa pierwszy etap konkursu, który odbywa się na szczeblu wojewódzkim – Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zgodnie z Regulaminem - społecznych inspektorów pracy zgłaszają do konkursu organizacje związkowe. W tym roku wyjątkowo – do dnia 30 maja br. – upływa termin składania wniosków przez organizacje związkowe, które przesyłają do właściwych terytorialnie okręgowych inspektorów pracy wymagane dokumenty.

Zachęcamy do udziału w konkursie !

Dodatkowo przekazujemy link do strony Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie można znaleźć niezbędne do wypełnienia załączniki.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/6002,konkurs-najaktywniejszy-spoleczny-inspektor-pracy-.html

Pamiętajmy o naszych kolegach – Społecznych Inspektorach Pracy i promujmy ich aktywność.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!Andrzej Radzikowski

Wiceprzewodniczący

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych