Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wystosowało dzisiaj pismo do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w kwestii wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

OPZZ jest zaniepokojone planowanym wygaszeniem wielkiego pieca. Budzi ono zrozumiałe i poważne wątpliwości pod względem ekonomiczno-biznesowym i społecznym. W świetle składanych na przełomie czerwca i lipca br. przez zarząd ArcelorMittal Poland S.A. deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski.

Z treścią pisma można zapoznać się TUTAJ.


(nq)