5 września br. odbyło się kolejne posiedzenie grupy analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES) przygotowującej opinię w sprawie projektu Komisji Europejskiej dotyczącej nowej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019- 2017. Współsprawozdawcą opinii jest Adam Rogalewskim członek komitetu z ramienia OPZZ.

Strategia jest ważnym elementem polityki UE dotyczącej wsparcia dla młodzieży. Wsparcie to jest o tyle ważne że młodzież, w przeciwieństwie do starszego pokolenia będzie w większym stopniu dotknięta wyzwaniami związanymi z rewolucją 4.0, zmianami klimatycznymi czy bezrobociem.

Warte podkreślenia jest również, że sprawy związane z młodzieżą, która w dokumentach UE jest szeroko definiowana jako osoby w wieku od 12 do 29 lat i dotyczy wielu kwestii- od spraw edukacji do zdrowia, niepełnosprawności,czy polityki migracyjnej.Dlatego w Europie potrzebne jest zintegrowane podejście do polityki młodzieżowej, która uwzględniała by specyfikę tej szerokiej kategorii społecznej.

Jeśli chodzi o sprawy związane z rynkiem pracy to młodzi będą w trudniejszej sytuacji od osób starszych. Na przykład stopa bezrobocia wśród osób młodych zmniejszyła się, liczba młodych ludzi bez pracy była prawie dwukrotnie większa niż liczba pracujących osób młodych. Według Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w wielu przypadkach niedawno utworzone miejsca pracy są gorszej jakości niż przed kryzysem.

Niektóre osoby młode – podkreśla Adam Rogalewski-są również rodzicami, a strategie polityczne UE, takie jak nowa dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, mają znaczenie dla młodych ludzi łączących pracę z edukacją i opiekujących się bliskimi. Ze względu na cyfryzację miejsc pracy młodzi ludzie bez wątpienia znajdą się w innej sytuacji zatrudnienia niż ich rodzice.

Opinia EKES będzie przyjęta podczas posiedzenia plenarnego w październiku 2018 roku.

Adam Rogalewski, radca ds. międzynarodowych OPZZ