Związki zawodowe grupy motoryzacyjnej PSA, reprezentujące 80 procent załogi, wyraziły zgodę na likwidację 1300 miejsc pracy w ramach mechanizmu RCC (rupture conventionnelle collective). Związek CGT był przeciw. Procedura RCC została wprowadzona do kodeksu pracy dekretem prezydenta E. Macrona.

Kilka tygodni temu zarząd Grupy PSA, producenta samochodów Citroen, Peugeot i Opel, poinformował, że zamierza zlikwidować miejsca pracy, korzystając z nowego systemu RCC, który umożliwia pracodawcy dostosować zatrudnienie i dobór pracowników zgodnie z kwalifikacjami, a także zwiększać lub zmniejszać je w zależności od koniunktury. Procedura pozwala na wypowiedzenie umowy o pracę za zgodą obu stron na zasadzie dobrowolności. Nie może jej proponować pracownik, jedynie pracodawca. Musi on przedstawić miedzy innymi plan działań ułatwiających przekwalifikowanie zawodowe i sposób kontroli realizacji tych zwolnień. Aby procedura weszła w życie, potrzebna jest zgoda większości zatrudnionych

Pierwsi pracownicy Grupy PSA odejdą od 1 lutego, łącznie 2200 osób. 1300 osób otrzyma zatrudnienie przy pracach wspierających, przejdzie na urlop dla zmiany kwalifikacji w ramach kursów trwających minimum 300 godzin lub otrzyma wsparcie w tworzeniu własnej działalności. 900 seniorów przejdzie wcześniej na emeryturę uzyskując pełne świadczenie. W tym samym czasie PSA zatrudni 1300 osób na umowach bezterminowych.

BP OPZZ