W niedzielę 8 kwietnia Państwowy Mediator (riksmekleren) ogłosił, że negocjacje między Norweskimi Związkami Zawodowymi (LO) i Konfederacją Związków Zawodowych (YS) a Konfederacją Norweskich Przedsiębiorców (NHO) zostały zakończone.  

Prawie 15 godzin po czasie strony ustaliły warunki nowego porozumienia w sprawie wysokości wynagrodzeń i warunków pracy – zakładają one m.in. wzrost minimalnych wynagrodzeń i zapewnienie pracownikom pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas zleceń wyjazdowych.

Maja Zych

www.mojanorwegia.pl

Więcej:

https://www.mojanorwegia.pl/praca-i-prawo-pracy/no...

(fot. www.lo.no)