8 lutego bieżącego roku odbyło się posiedzenie Prezydium Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), w którym, do połowy tego roku, OPZZ reprezentuje polskie związki zawodowe.W posiedzeniu uczestniczył Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych OPZZ. 

Rozmawiano o przygotowaniach do kongresu EKZZ w 2019 oraz przyszłości ruchu związkowego. Liderzy związkowi byli zgodni, ze należy zwiększyć wysiłki na rzecz pozyskiwania nowych członków oraz wzmocnienia reprezentacji pracowniczej poprzez tworzenie europejskich ram prawnych, ułatwiających zwieranie branżowych układów zbiorowych pracy.

Adam Rogalewski, zabierając głos w debacie na temat przyszłości EKZZ, zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia środkowo - europejskich związków zawodowych w promowaniu układów zbiorowych pracy. - Powinniśmy być bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o uzwiązkowienie w Europie - mówił. - Bezrobocie spada, powstają nowe miejsca pracy a wraz z nimi możliwość pozyskiwania nowych członków. W niektórych przypadkach są to miejsca pracy tzw, "śmieciowe" , ale nawet osoby samozatrudnione, dzięki staraniom OPZZ, a w konsekwencji wyrokowi polskiego Trybunału Konstytucyjnego, mogą wstępować do związków zawodowych. Musimy wspólnie zwiększyć wysiłki na rzecz pozyskania nowych, młodych członków w szeregi związków zawodowych, szczególnie kobiet  - powiedział przedstawiciel OPZZ.

Adam Rogalewski