W dniach 5-6 lutego 2018 roku w Baku odbył się V Kongres Azerbejdżańskiej Konfederacji Związków Zawodowych (AHÍK). Wśród ponad 80 przedstawicieli delegacji zagranicznych OPZZ reprezentował Piotr Ostrowski, członek Prezydium OPZZ i dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Azerbejdżańska Konfederacja przyjęła program na nową, pięcioletnią kadencję oraz dokonała reelekcji swoich władz. Kongres przyjął uchwałę o poparciu dla urzędującego Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Ilhama Alijewa w, planowanych na kwiecień 2018 r., wyborach prezydenckich.

6 lutego miała miejsce międzynarodowa konferencja „Przyszłość pracy, zrównoważony rozwój i związki zawodowe", współorganizowana z biurem MOP w Baku. W konferencji wzięli m.in. udział: Sattar Mehbalijew, przewodniczący AHÍK, João Antonio Felicio, przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), Irakli Petriaszwili, przewodniczący Pan-Europejskiej Rady Regionalnej (PERC) oraz Goczia Aleksandria, przedstawiciel regionalnego biura MOP w Moskwie.

Piotr Ostrowski w trakcie swojego wystąpienia podkreślił potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych, które z jednej strony chroniłyby pracowników przed negatywnymi skutkami cyfryzacji, a z drugiej kontrolowałyby procesy cyfryzacji w taki sposób, żeby służyły one interesowi pracowników. - Nowoczesna technologia pozwala na to, abyśmy mniej pracowali, przy utrzymaniu, a nawet zwiększaniu wydajności pracy. To oznacza, że związki zawodowe bez przeszkód mogą obecnie postulować skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy - dodał Piotr Ostrowski.

Azerbejdżańska Konfederacja Związków Zawodowych (AHÍK) jest jedną z organizacji partnerskich OPZZ. Wykorzystując swój pobyt w Baku, Piotr Ostrowski przekazał przewodniczącemu Konfederacji Sattarowi Mehbalijewowi zaproszenie na IX Kongres OPZZ w maju 2018 roku.

Piotr Ostrowski