Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przygotowuje opinię, w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej, która będzie dotyczyć młodzieży „Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych”. Sprawozdawcami są przedstawiciel OPZZ i członek EKES-u Adam Rogalewski oraz członek EKES z Irlandii Michaele McLoughin.
Jest to trzeci plan Komisji Europejskiej tworzący ogólnoeuropejską strategie na rzecz młodzieży (osób pomiędzy 16 a 29 rokiem życia). Swoim okresem obejmie lata od 2019 do 2027. Koncentruje się ona na trzech obszarach działania, tj. angażowaniu, łączeniu i wzmacnianiu pozycji osób młodych. Najistotniejsze zmiany w nowej strategii obejmują: stworzenie unijnego koordynatora ds. młodzieży, sformalizowaniem dialogu na szczeblu UE oraz przekształcenie dotychczasowych celów w szersze zadania międzysektorowe.
W wysłuchaniu publicznym w siedzibie EKES uczestniczyło ponad stu przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży, w tym przedstawiciele Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) oraz Business Europe (Europejska Organizacja Pracodawców).
Pomimo tego, że Unia Europejska nie posiada formalnych kompetencji dotyczących młodzieży a wszystkie kwestie regulowane są w ramach współpracy międzyrządowej, to nowa strategia może mieć istotny wpływ na życie młodych ludzi. Jednym z ważniejszych elementów będzie wspólna polityka zwalczania bezrobocia w ramach tzw. „gwarancji młodzieżowych”.
Przedstawiciel OPZZ w EKES, Adam Rogalewski komentując założenia nowej strategii zaznaczył, że konieczne są dalsze działania na rzecz sytuacji młodych np. poprzez większy nacisk na politykę społeczną i politykę rynku pracy.
Opinia będzie przedmiotem obrad grupy analitycznej oraz odpowiedniej sekcji EKES we wrześniu br., a także zostanie przyjęta na posiedzeniu plenarnym w październiku br..


Na zdjęciu przedstawiciel OPZZ i członek EKES Adam Rogalewski, przedstawiciel EKES z Irlandii Michaele McLoughin, ekspert Joanna Siewierska
i przewodnicząca Komisji Młodych EKZZ Victoria Nagy.