Japhet Moyo, Sekretarz Generalny Kongresu Związków Zawodowych Zimbabwe (ZCTU), został aresztowany w poniedziałek, 21 stycznia br. Jest on oskarżony o "próbę obalenia konstytucyjnie wybranego rządu i podżegania do przemocy". Aresztowanie lidera związków zawodowych Japheta Moyo nastąpiło po brutalnych represjach wobec protestujących, podczas których policja otworzyła ogień do cywilów, w wyniku czego 12 osób zginęło, a 200 osób zostało uwięzionych. 


Protesty polegające na trzydniowym powstrzymaniu się od wykonywania pracy, do czego nawoływał ZCTU, były odpowiedzią na dramatyczne podwyżki cen podstawowych towarów i usług po tym jak rząd bez konsultacji podwyższył ceny paliwa o 150%.

Więcej informacji na temat tła protestów znajduje się pod adresem: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/represje-...

"Po otworzeniu ognia do własnych obywateli, policja skierowała swoje działania przeciwko związkowcom, aresztując, zastraszając i stosując przemoc. Świat to obserwuje, a prezydent Emmerson Mnangagwa musi podjąć natychmiastowe kroki, aby przywrócić atmosferę wolną od przemocy i strachu", powiedziała Sharan Burrow, Sekretarz Generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ).

W liście skierowanym do prezydenta Zimbabwe, MKZZ nakreśliła kroki mające na celu zatrzymanie eskalacji konfliktu, wzywając rząd do "przywrócenia atmosfery wolnej od przemocy i strachu w społeczeństwie, do zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich protestujących oraz natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia aresztowanych, w tym Sekretarza Generalnego ZCTU, Japety Moyo". W piśmie wzywa się do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia sądowego w sprawie przemocy wobec demonstrantów i ponownego rozpoczęcia negocjacji w dobrej wierze z przywódcami ZCTU po odroczeniu przez rząd styczniowego trójstronnego posiedzenia forum negocjacyjnego.

Komitet Koordynacyjny Związku Zawodowego Południowej Afryki (SATUCC) zwołał na piątek 1 lutego regionalny dzień akcji, by zaprotestować przeciwko represjom rządowym w Zimbabwe, a MKZZ planuje zmobilizowanie związkowców na całym świecie, aby zademonstrować poparcie dla tych protestów.K. Duda