1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa regulująca na obszarze całych Niemiec płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy. Po raz pierwszy zdecydowano się na wprowadzenie jednolitej stawki płacowej na poziomie federalnym, to znaczy we wszystkich krajach związkowych, rezygnując z dotychczas obowiązującego systemu autonomii taryfowej. Płaca minimalna stanowi pewne minimum, które obowiązuje niemieckich, jak i zagranicznych pracowników bez względu na to, czy siedziba pracodawcy znajduje się w Niemczech czy poza granicami kraju. Wzrost płacy minimalnej odbywa się w Niemczech co dwa lata. Kolejna podwyżka  przewidziana jest w roku 2019. Pierwszeństwo przed ustawową płacą minimalną przysługuje branżowym stawkom minimalnym. W przypadku, gdy wysokość płacy minimalnej dla poszczególnych branż, ustanowiona m.in.  na podstawie powszechnie obowiązujących układów zbiorowych pracy jest wyższa niż ogólnokrajowa płaca minimalna, wówczas to tym regulacjom przyznaje się pierwszeństwo stosowania.
Rok 2018 przyniesie spore zmiany w niemieckiej płacy minimalnej.
W branży budowlanej płaca minimalna wzrośnie do 15,20 euro za godzinę. Robotnicy zatrudnieni w pracach pomocniczych otrzymają 12,20 euro za godzinę. Jednak podwyżkę dostaną wyłącznie pracownicy  na zachodzie Niemiec ale obejmie ona również tych pracowników, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach branżowych.  W branży elektrycznej płaca minimalna w tym roku wzrośnie do 10,95 euro, a w 2019 roku do 11,40 euro za godzinę. Od maja tego roku kamieniarze będą otrzymywać płacę minimalną w wysokości 11,40 euro za godzinę Wynagrodzenie minimalne branży „doskonalenie zawodowe”  wzrosło do 15,26 euro za godzinę. Osoby trudniące się sprzątaniem biur i budynków takze mogą liczyć na podwyżkę. Nie wiadomo jeszcze jaką, bo trwają negocjacje. W ubiegłym roku osoby sprzątające otrzymywały 9,05 euro na wschodzie kraju i 10 euro na zachodzie. Natomiast pracownik opieki nie może zarabiać niej niż 10,55 euro na zachodzie kraju i 10,05 euro na wschodzie Niemiec. W rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie od stycznia 2017 obowiązywała płaca minimalna w wysokości 8,60 euro za godzinę. W listopadzie stawka została podniesiona do 9,10 euro za godzinę i jak na razie nie przewiduje się kolejnej podwyżki. W przemyśle mięsnym od 2016 roku obowiązuje płaca minimalna na poziomie 8,75 euro za godzinę i w tym roku się nie zmieni.

BP OPZZ