W dniu 13 września odbyło się w Brukseli, posiedzenie rozszerzonego Komitetu Sterującego (odpowiednika Prezydium OPZZ) Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, radca ds. międzynarodowych.

EKZZ zajął się m.in:

-przyszłymi działaniami na rzecz popierania układów zbiorowych pracy i europejskiego sojuszu oraz pozytywnej harmonizacji wynagrodzeń,

- wstępnej oceny Rocznej Wizji Wzrostu Gospodarczego,

- oraz inicjatywami na rzecz integracji emigrantów oraz uchodźców.

Liderzy europejskich związków zawodowych omówili także sytuację w Szwecji w związku z przeprowadzanymi z wynikami wyborów parlamentarnych i wzrostem poparcia dla partii ultraprawicowych.Jak również ostatnimi atakami na związki zawodowe w Austrii.

Adam Rogalewski zabierając wielokrotnie głos podczas debaty, poinformował uczestników obrad o przygotowaniach do demonstracji na rzecz podwyżki prac, która OPZZ organizuje 22 września. OPZZ popiera projekt EKZZ dotyczący rozpoczęcia kampanii na rzecz układów zbiorowych pracy oraz harmonizacji wynagrodzeń w Europie. – powiedział Adam Rogalewski. Wynagrodzenia połączone są z układami zbiorowymi pracy a te z silnymi związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, czyli dialogiem społecznym. Dlatego koniecznie jest zwiększenie ilości układów zbiorowych w Polsce po to żeby polskie wynagrodzenia dorównały wynagrodzeniom pracownikom Europy Zachodniej. Należy również wzmocnić role partnerów społecznych poprzez zachęty prawne jak również finansowe do zawierania układów zbiorowych pracy.

OPZZ wspólnie z EKZZ będzie prowadził działania na rzecz integracji emigrantów i uchodźców na rynku pracy.

Kolejne posiedzenie europejskich liderów związkowych odbędzie się w październiku.

Adam Rogalewski