W dniach 13 do 14 grudnia br. w Brukseli odbyło się ostatnie w 2017 roku posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), na którym OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych.

Liderzy europejskich związków, rozpoczęli swoje spotkanie minutą ciszy dla uczczenia zmarłego 9 grudnia wiceprzewodniczącego OPZZ Franciszka Bobrowskiego.

Komitet zajął się między innymi sprawami dotyczącymi: priorytetów EKZZ dotyczących wprowadzenia w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, stanowiska w sprawie konsultacji o dostępie do zabezpieczenia społecznego dla pracowników bez względu na formę wykonywania pracy, Semestru Europejskiego, stanowiska w sprawie przyszłych relacji pomiędzy UE a Wielką Brytania, przygotowań do szczytu klimatycznego w Katowicach w przyszłym roku, przemocy wobec kobiet w miejscu pracy oraz rekrutowania pracowników.

Adam Rogalewski, zabierając głos podczas debaty nad rezolucją w sprawie pracy dobrej jakości, powiedział: „W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost zatrudnienia w Polsce, jednakże nowopowstałe miejsca pracy nie były miejscami pracy dobrej jakości.  Niestety Polska ciągle przoduje w Europie pod względem ilości umów cywilnoprawnych oraz pozorne samozatrudnienia. Miejsca pracy w Polsce i w Europie powinny umożliwiać pracownikom, oprócz godnego wynagrodzenia, także realizację potencjału zawodowego oraz łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Tylko promowanie układów zbiorowych pracy może umożliwić realizację tych postulatów”.

EKZZ proponuje następujące sześć kategorii, definiujących pracę dobrej jakości: dobre wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedni czas pracy oraz reprezentacja związkowa.

EKZZ zajął również stanowisko, popierające inicjatywę Komisji w sprawie powołania Europejskiej Inspekcji Pracy. Konsultacje w tej sprawie zakończą się 7 stycznia 2018, a projekt aktu prawnego przewidywany jest na 7 marca 2018 roku. 

W debacie dotyczącej propozycji Komisji Europejskiej powołania europejskiego ministra ds. finansów oraz powołania Europejskiego Funduszu Stabilizacyjnego uczestniczył Pierre Moscovici, komisarz UE ds. ekonomicznych, polityki podatkowej oraz celnej. 

Adam Rogalewski, specjalista OPZZ ds. międzynarodowych.