28 kwietnia, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – potrzebujemy posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy chroniliby życie pracowników

W dniu 28 kwietnia – Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, upamiętniliśmy pracowników, którzy ulegli wypadkom lub stracili życie z powodu niebezpiecznych warunków pracy. Każdego roku prawie dwieście tysięcy europejskich pracowników umiera w wyniku chorób, dolegliwości i wypadków w miejscu pracy. Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest nie tylko niezbędne dla pracowników, ale także znacznie przyczynia się do wzrostu wydajności pracy i sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Obrażenia i choroby związane z pracą obecnie kosztują społeczeństwa europejskie 476 miliardów euro rocznie. Inwestowanie w bezpieczne i zdrowe miejsca pracy jest dla wszystkich lepszym rozwiązaniem, niż radzenie sobie ze skutkami chorób i dolegliwości związanych z pracą.

EKES przygotowuje opinię rozpoznawczą w sprawie Inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP): koszty i korzyści,na wniosek Fińskiej Prezydencji UE. Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Adam Rogalewski, członek Grupy Pracowników EKES-u i sprawozdawca opinii, powiedział: „Gdy wspominamy naszych współpracowników, kolegów i przyjaciół, którzy zginęli w pracy, to nie możemy zapominać, że zgony związane z pracą nie dotyczą tylko tych, które są wynikiem śmiertelnych obrażeń, ale także tych spowodowanych chorobami zawodowymi. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy stopniowo zmniejsza się w Europie, ale niepokojący jest wzrost liczby zgonów z powodu chorób związanych z pracą, w szczególności raka, który przyczynia się do około 100 000 zgonów rocznie. Zmniejszenie liczby chorób związanych z pracą i zapewnienie pracownikom zdrowego środowiska pracy powinno być na pierwszym miejscu wśród priorytetów UE związanych z bezpieczeństwem i higieny pracy (BHP) na najbliższe lata. Nie jest to jedynie kwestia praw człowieka, lecz również spraw gospodarki EU”.

Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Roboczej EKES, powiedział: „Życie ludzi i ich zdrowie nie powinny być zagrożone z powodu warunków środowiska pracy. Jako związkowcy doceniamy ważny wkład, jaki wniosły prawodawstwo, polityka i kampanie Unii Europejskiej w zakresie BHP do ratowania życia robotników i poprawy ich warunków pracy. Gdy zbliżają się Wobec zbliżających się dużymi krokami wyborów europejskich, Grupa Pracowników EKES-u popiera apel EKZZ, aby następna władza ustawodawcza UE przyjęła za swój oficjalny cel zero raka w miejscu pracy i wprowadzenia nowych dyrektyw dotyczących miejsca pracy, stresu i bólu mięśniowo-szkieletowego w pracy. „Pamiętajmy o zmarłych i walczmy o żyjących ”, przez wybieranie postępowych polityków, którzy będą działać na rzecz ochrony życia pracowników ”.

Wybory europejskie odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 r.

Oświadczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego

https://www.european-elections.eu/