W ramach realizowanego przez OPZZ projektu „Przekazywanie umiejętności i narzędzi dla skutecznego dialogu dwustronnego w Turcji” wraz z tureckimi metalowcami z Birlesik Metal,  w dniach 10-11 maja 2018 w Stambule odbyła się konferencja podsumowująca ten projekt. 

W konferencji uczestniczyło 60 osób, w tym 5 osobowa delegacja polskich metalowców. Uczestniczący w konferencji przewodniczący Birleski Metal Adana Serdarolglu podkreślił, że w tureccy związkowy na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami - ograniczeniami swobody przynależności do organizacji związkowych, brakiem prawa do strajku i dużą ilością wypadków śmiertelnych w pracy (od początku roku liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 575). 

Obecny rząd kontroluje media i więzi dziennikarzy mających odmienne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Od września 2015 zamkniętych zostało 19 gazet i 3 stacje telewizyjne. 

Turecki Rząd wyznacza związkom zawodowym miejsce i czas 1 majowej manifestacji. Ogromne problemy występują przy próbach negocjowania i zawierania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Aby zawrzeć ZUZP – związek musi sądownie udowodnić że posiada 50%  uzwiązkowienie! Na wyrok sądu czeka się około 1 roku! W ostatnim czasie odrzuconych zostało 90 % takich wniosków! 

Największym przejawem ograniczenia swobody związkowej to prawny wymóg notarialnego potwierdzenia przystąpienia do organizacji związkowej! Jednak mimo licznych problemów pracownicy skutecznie upominają się o swoje prawa. 

Problemy polskich związkowców przedstawił Mirosław Grzybek, przewodniczącego FZZ Metalowców i Hutników.


FZZ Metalowców i Hutników

Mirosław Grzybek