Szkolenie, które odbyło się w dn. 7-8.02 w miejscowości Sapanca (Turcja), było drugim z kolei w ramach projektu „Forwarding Skills and Tools for Successful Bi-partite Dialogue in Turkey – FOSTER” nt. rozwijania dialogu społecznego w Turcji. Ostatnie spotkanie poprowadził dr Rafał Towalski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.

Tematem szkolenia Pana Towalskiego było przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień dialogu społecznego. Spotkanie otworzył Przewodniczący partnera projektowego Birlesik Metal, należącego do federacji związkowej DISK. Zaprezentował on sytuację związków zawodowych w Turcji i trudności, z jakimi związkowcy spotykają się na co dzień. Dzięki zrzeszeniu w konfederacji DISK członkowie Birlesik mają możliwość współpracy międzynarodowej i wymiany cennych doświadczeń, w ramach m.in. projektów. Poprzez kontakty z innymi związkami, tureccy związkowcy przekonują się, że w porównaniu do innych krajów, w ich państwie wolność związków nie jest przestrzegana. Przewodniczący zwrócił uwagę na zjawisko „wykupywania” związków”, istnienie „żółtych związków zawodowych”, nacisk ze strony inwestorów i władzy, ogłaszanie przez władze stanu wyjątkowego, włączenie biurokracji w ograniczenie praw związkowych (rejestracja do związku przez rządowe serwery, wcześniej – poprzez notariusza), przypadek odmówienia prawa protestu 30 tyś. osób oraz publiczne oskarżanie i medialne ataki na związki o burzenie ładu społecznego.

Brak respektowania przez autorytarne władze tureckie podstawowych praw pracowniczych i niskie warunki płacowe w efekcie prowadzą do tego, że Turcy wyjeżdżają do pracy za granicą. Oprócz tego globalizacja i zjawisko taniej siły roboczej sprawiają, że trudno w Turcji walczyć o swoje prawa. Mimo to, do największych sukcesów związku należy niedawne wynegocjowanie podwyżek płac w przemyśle samochodowym.

Poza tematem przewodnim dwudniowego szkolenia, tureccy uczestnicy dowiedzieli się wiele o sytuacji społecznej w Polsce, byli bardzo ciekawi obowiązującej w Polsce płacy minimalnej, średniej, wysokości zasiłku dla bezrobotnych, średniej emerytury czy warunków pracy w przemyśle metalowym oraz kosztu wynajmu mieszkań w głównych miastach Polski. Spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze, a kolejne trzy szkolenia dla tureckich kolegów już wkrótce. 

BP OPZZ