W dniach 26-27.02.2018 odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu „FOrwarding Skills and Tools for SuccEssful Bi-paRtite Dialogue in Turkey – FOSTER” w miejscowości Sapanca w Turcji. Szkolenie poprowadził dyrektor Wydziału Prawnego OPZZ, Paweł Śmigielski.

Na początku Paweł Śmigielski przybliżył uczestnikom normy i praktykę prowadzenia negocjacji zbiorowych w Polsce. Po wprowadzeniu teoretycznym, główny nacisk położony został na przykłady z doświadczenia: analizę sposobów prowadzenia rozmów, wskazówki, podpowiedzi i rozwiązania warte uwagi z pragmatycznego punktu widzenia. Paweł Śmigielski podparł swoje rozważania doświadczeniem i przykładami, chociażby zwracając uwagę na to, jak nieprzemyślana uwaga czy zachowanie może znacząco wpłynąć na przebieg rozmów, a nawet je uniemożliwić. Poruszane były więc nie tylko kwestie prawne sensu stricte, ale także odpowiedniego przygotowania, prowadzenia rozmów, radzenia sobie z impasem i powstrzymywania emocji. Dodatkowo, na przykładach sytuacji z Polski, ekspert także na temat nowych metod wywierania wpływu na pracodawcę, np. z użyciem portali społecznościowych, ale także sposoby łamania impasu w negocjacjach czy przeciwstawiania się nieuczciwym czy manipulatorskim technikom.

Oprócz sposobów prowadzenia negocjacji, omówione zostały również korzyści z prowadzenia wspólnych rozmów i wspólnego rozwiązywania kwestii spornych.

Drugiego dnia rozmowa skoncentrowała się na sytuacji związków zawodowych obecnie. Paweł Śmigielski omówił przemiany w samych związkach zawodowych w obliczu zmian na rynku pracy, tj. pojawienie się elastycznych form zatrudnienia, nowych zawodów itp. Poruszył także temat struktury związków – także demograficznej, a w szczególności wyobrażenia nt. działalności związkowej i związków zawodowych w oczach młodych ludzi.

Pytania uczestników szkolenia z Turcji dotyczyły uregulowań i rozwiązań prawnych – oraz ich respektowania, wskazówek w sprawie zakładania związków zawodowych, postrzegania związków zawodowych w społeczeństwie itp. Poruszony był także wątek ochrony kobiet czy porównania ochrony  działaczy związkowych a zwykłych pracowników, a także odpowiedzi pracodawców na groźby strajku, zapatrywania się na działalność związkową, wypadków w czasie pracy. Podczas rozmowy porównywane były porządki prawne, wypracowane reguły działania w teorii i praktyczny modus operandi w Turcji i Polsce: rozważania dotyczyły np. modulowania rozwiązań czy wypracowywania nowych reguł, tak aby były zasadne na gruncie innego prawodawstwa i innej sytuacji prawno-politycznej związków zawodowych w Turcji.

JS