15 maja 2019 w Krakowie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczętego właśnie projektu OPZZ pt. „Board-Level Participation”.

W programie uczestniczą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Słowacji oraz Malty. Koordynatorem projektu jest OPZZ, który na spotkaniu reprezentował Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

Na spotkaniu w Krakowie Piotr Ostrowski przedstawił cele projektu, po czym każdy z partnerów zaprezentował najważniejsze problemy, którymi zajmują się organizacje biorące udział w projekcie. W pierwszej kolejności opracowano harmonogram działań projektowych, następnie ekspert Instytutu Spraw Publicznych - Dominik Owczarek przedstawił główne założenia fazy badawczej projektu. Po przerwie Norbert Kusiak wziął udział w dyskusji oraz przedstawił przegląd przepisów prawa i praktyki dotyczące udziału przedstawicieli pracowników w organach zarządzająco-nadzorczych przedsiębiorstw w Polsce. Ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących reprezentowania pracowników na poziomie zarządów przedsiębiorstw przyjęto założenie, że prace na dalszym etapie projektu zostaną podzielone między parterów o podobnym poziomie reprezentacji pracowników w zarządach.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest po zakończeniu fazy badawczej na październik 2019 w Serbii.

JS, nq