Przedstawienie roli związków zawodowych w procesie wsparcia dla pracowników migrujących, zwrócenie uwagi na najbardziej powszechne przypadki naruszeń prawa pracowników migrujących oraz dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi to główne zagadnienia które podejmowano w ramach konferencji „Empatia i rachuba – samorząd miejski i wojewódzki wobec migracji zarobkowej”, w dn. 18 grudnia 2017 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski: „OPZZ od zawsze wspiera zasadę, zgodnie z która pracownicy migrujący powinni mieć takie same warunki pracy, jak pracownicy miejscowi. Uważamy, że związki zawodowe, które już obecnie aktywnie pomagają pracownikom migrującym w Polsce, powinny w większym stopniu być wspierane przez organizacje pozarządowe oraz samorządy”. Zdaniem OPZZ ważna jest w szczególności aktywność samorządów, które w większym stopniu przekładać się na udzielanie pomocy cudzoziemcom w Polsce. Dobrym punktem odniesienia są rozwiązania niemieckie – punkty konsultacyjne utrzymywane ze środków budżetu państwa oraz landów. Szczegóły dotyczące niemieckiego projektu „Uczciwa Mobilność” przedstawił Piotr Ostrowski, dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Piotr Ostrowski