Brytyjski rząd rozpatruje nowe przepisy dotyczące praw pracowniczych. Zatrudnieni będą mieli prawo do dłuższych wakacji i wyższej wypłaty na czas choroby.

Rząd zapowiada ponadto, że reforma obejmie także osoby na kontraktach zerowych. Ten ruch powinien dać do myślenia pracodawcom, żeby zapewnili tym pracownikom bardziej stabilną umowę. LPC (Low Pay Commission) rozważy podwyższenie stawek płacy minimalnej dla osób zatrudnionych na kontraktach zerowych. Wzrośnie też płaca za okres chorobowy i wakacyjny. Prawo pozwalające niektórym agencjom na wypłatę niższych stawek, ma zostać uchylone. Wzrosną kary dla pracodawców.

Premier Theresa May tak skomentowała projektowane zmiany: - Widzimy, że rynek pracy się zmienia, i musimy zapewnić właściwe struktury do tego, aby odpowiadać na te zmiany i dać światu wyraźną informację, że Wielka Brytania jest jednym z najlepszych miejsc do pracy.

Brytyjska centrala związkowa TUC (Trades Union Congress) stwierdziła, że rząd „poczynił duży krok, jednak potrzebny jest gigantyczny krok” w sprawie praw pracowniczych.

BP OPZZ

LPC ( Low Pay Commission), jest niezależnym organem , który doradza rządowi brytyjskiemu w sprawie krajowej płacy minimalnej, ogłaszając zalecenie wypłaty na sześć miesięcy przed jego wejściem w życie. Rząd może je zaakceptować lub odrzucić, jednak zwykle akceptował poziomy płac zalecane przez Komisję. LPC składa się z dziewięciu komisarzy wybranych spośród związkowców, pracodawców i pracowników akademickich.

TUC (Trades Union Congress) - Kongres Związków Zawodowych. Brytyjska centrala związkowa, założona w1868 r. Jedyna o zasięgu ogólnobrytyjskim. TUC stanowi reprezentację związków zawodowych, które zachowują w jej ramach autonomię i odrębność organizacyjną.

(Fot. www.gov.uk)