Eurostat opublikował dane dotyczące skali samozatrudnienia imigrantów w Unii Europejskiej (UE). W 2018 r. około 30,2 mln osób w UE w wieku 20–64 lat było samozatrudnionych. Z tego około 26,7 miliona pochodziło z kraju zatrudnienia, podczas gdy 3,5 miliona urodziło się poza jego granicami (z czego 2,2 miliona urodziło się poza UE, a 1,3 miliona urodziło się w innym państwie członkowskim UE).

Najwyższy wskaźnik samozatrudnionych osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE (niż w państwie członkowskim zamieszkiwania) odnotowano w Polsce (38%), a następnie na Malcie (21%) i w Estonii (20%). Na przeciwnym końcu skali najniższe wskaźniki samozatrudnienia osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE zaobserwowano w Luksemburgu (8%), a następnie na Węgrzech, w Szwecji, Austrii, Niemczech i na Cyprze (po 9%).

Najwyższy wskaźnik samozatrudnienia osób urodzonych poza UE w 2018 r. odnotowano w Czechach (35%), następnie w Polsce (19%), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii (zarówno 17%) i w Holandii (16%). Natomiast najniższe wskaźniki odnotowano w Estonii, Luksemburgu i Austrii (po 7%), następnie w Szwecji (8%), Słowenii, Irlandii, Danii i Niemczech (po 9%).

Część samozatrudnionych imigrantów w rzeczywistości pracuje dla kogoś innego, a samozatrudnienie jest na nich wymuszane. OPZZ stoi na stanowisku, że potrzebne są mechanizmy, które skutecznie będą eliminować pozorne samozatrudnienie.

KD