Na szczycie społecznym na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w szwedzkim Goeteborgu w dniu 17 listopada szefowie państw i rządów Unii Europejskiej proklamowali Europejski Filar Praw Socjalnych. W uroczystości, oprócz liderów instytucji europejskich, uczestniczyli również przedstawiciele europejskich organizacji pracowniczych i związków zawodowych. Polskie związki zawodowe reprezentował Jan Guz, przewodniczący OPZZ.Europejski Filar Praw Socjalnych to 20 zasad, na których powinny opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Tworząc sprawiedliwe rynki pracy we wszystkich krajach, filar ma również na celu przyspieszenie harmonizacji warunków społecznych pomiędzy krajami członkowskimi. Jego zasady zapisane są w trzech rozdziałach: Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, Uczciwe warunki pracy oraz Zabezpieczenie i integracja społeczna. W swoim założeniu filar dotyczy więc wszystkich spraw związanych z cyklem ludzkiego życia i jako taki ma zapewnić wszystkim obywatelom UE prawidłowy rozwój, zatrudnienie, jak również warunki po zakończeniu aktywności zawodowej. Z punktu widzenia polskich pracowników szczególnie ważny jest rozdział drugi, który reguluje między innymi zasady dotyczące bezpiecznego zatrudnienia, jak również wynagrodzenia.Jan Guz podczas wystąpienia na Szczycie Społecznym w Geteborgu w Szwecji, powiedział o potrzebie promowania układów zbiorowych pracy oraz roli partnerów społecznych w tworzeniu miejsc pracy.Szef OPZZ przypomniał, że branżowe układy zbiorowe są podstawą stosunków pracy we wszystkich krajach rozwiniętych. W Polsce praktycznie one nie istnieją. - Dlatego trzeba wypracować instytucjonalne mechanizmy upowszechnienia układów zbiorowych. Dzięki nim można byłoby usunąć wiele patologii z rynku pracy na poziomie całych branż - podkreślił lider OPZZ.Guz zwrócił uwagę na to, że zbyt mało zachęt prawnych w tej kwestii płynie ze strony rządu oraz Unii Europejskiej. Przewodniczący OPZZ przypomniał, że w Polsce powstaje nowy Kodeks pracy, gdzie zostaną zapisane  ułatwienia w tworzeniu układów zbiorowych. Związkowcy wiążą z tym duże nadzieje.

BP OPZZ