Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Poradnik związkowca Poradnik związkowca

« Powrót

Jak założyć związek zawodowy

Jak założyć związek zawodowy?

Jeśli zdecydowałeś(-aś) się już na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, powinieneś:

 • zebrać co najmniej 10 koleżanek i kolegów;
 • powołać Komitet Założycielski związku zawodowego, zrzeszającego pracowników Twojego zakładu pracy, w liczbie od 3 do 7 osób;
 • opracować statut i uchwalić go (dokumenty rejestracyjne);
 • w ciągu 30 dni od uchwalenia statutu złożyć
 • po rejestracji sądowej dokonać z innymi członkami związku zawodowego wyboru członków organów statutowych;
 • skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi;
 • powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych.

A może nie chcesz zajmować się całą tą procedurą i znalazłeś(-aś) już związek zawodowy, który Twoim zdaniem jest dla Ciebie odpowiedni, działa w Twojej branży (profil działalności zakładu pracy), ale nie ma go w Twoim zakładzie pracy? Wtedy wystarczy:

 • zebrać grupę (jej liczebność zależy od statutu danego związku) koleżanek i kolegów;
 • zorganizować komórkę związku w Twoim zakładzie, w ramach istniejących jednolitych związków zawodowych (tu znajdziesz spis związków jednolitych z adresami, telefonami i adresami e-mail);
 • resztę pomogą Ci załatwić nasi koledzy z tych związków.

Możesz także przyłączyć się ogólnopolskiego, jednolitego, międzybranżowego związku zawodowego: Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy". To bardzo proste, należy tylko:

 • zebrać co najmniej 10 osób i bez zbędnych formalności założyć organizację zakładową lub międzyzakładową.

Kiedy już wybierzesz formę założenia związku zorganizuj zebranie zainteresowanych osób. Zebranie zorganizuj poza zakładem pracy. Najlepiej poproś o pomoc kogoś doświadczonego. Pomogą Ci w tym nasze Rady Powiatowe OPZZ lub Rady Wojewódzkie OPZZ.

Możesz też zadzwonić do nas w Warszawie: 022 551 55 04.

 

Dobry związkowiec charakteryzuje się nie tylko zapałem do pracy i wolą pomagania swoim koleżankom i kolegom-pracownikom, ale przede wszystkim wiedzą. Jak mówi przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Nawet najliczniejszy związek, jeśli nie będzie mieć za sobą dobrej znajomości prawa - tego, co przysługuje związkowcom i pracownikom w stosunkach pracy - będzie bezsilny i skazany na dyktat pracodawcy (często łamiącego świadomie lub nieświadomie istniejące uprawnienia pracownicze i związkowe). Dlatego poza zarejestrowaniem związku zawodowego, silnie polecamy zapoznanie się ze związkowymi aktami prawnymi


Związkowe akty prawne

Zbiór aktów prawnych, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego związkowca (wszystkie akty prawne znajdują się na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP):

 

I. Co związkowiec musi znać:

 1. Kodeks pracy
 2. Ustawa o związkach zawodowych
 3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

II. Co związkowiec powinien znać:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 3. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 4. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

III. Inne ważne regulacje prawne:

 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 4. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 5. Ustawa o europejskich radach zakładowych
 6. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 7. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

IV Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o których związkowiec powinien wiedzieć.


1, Postanowienie TK w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego

Warto także zapoznać się w wolnej chwili z Konwencjami i Zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy - można je znaleźć, obok innych dokumentów ustalających międzynarodowe standardy pracy - tutaj.