Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Poradnik związkowca Poradnik związkowca

« Powrót

Jak założyć związek zawodowy

Jak założyć związek zawodowy?

Jeśli zdecydowałeś(-aś) się już na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, powinieneś:

 • zebrać co najmniej 10 koleżanek i kolegów;
 • powołać Komitet Założycielski związku zawodowego, zrzeszającego pracowników Twojego zakładu pracy, w liczbie od 3 do 7 osób;
 • opracować statut i uchwalić go (dokumenty rejestracyjne);
 • w ciągu 30 dni od uchwalenia statutu złożyć
 • po rejestracji sądowej dokonać z innymi członkami związku zawodowego wyboru członków organów statutowych;
 • skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi;
 • powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych.

A może nie chcesz zajmować się całą tą procedurą i znalazłeś(-aś) już związek zawodowy, który Twoim zdaniem jest dla Ciebie odpowiedni, działa w Twojej branży (profil działalności zakładu pracy), ale nie ma go w Twoim zakładzie pracy? Wtedy wystarczy:

 • zebrać grupę (jej liczebność zależy od statutu danego związku) koleżanek i kolegów;
 • zorganizować komórkę związku w Twoim zakładzie, w ramach istniejących jednolitych związków zawodowych (tu znajdziesz spis związków jednolitych z adresami, telefonami i adresami e-mail);
 • resztę pomogą Ci załatwić nasi koledzy z tych związków.

Możesz także przyłączyć się ogólnopolskiego, jednolitego, międzybranżowego związku zawodowego: Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy". To bardzo proste, należy tylko:

 • zebrać co najmniej 10 osób i bez zbędnych formalności założyć organizację zakładową lub międzyzakładową.

Kiedy już wybierzesz formę założenia związku zorganizuj zebranie zainteresowanych osób. Zebranie zorganizuj poza zakładem pracy. Najlepiej poproś o pomoc kogoś doświadczonego. Pomogą Ci w tym nasze Rady Powiatowe OPZZ lub Rady Wojewódzkie OPZZ.

Możesz też zadzwonić do nas w Warszawie: 022 551 55 04.

 

Dobry związkowiec charakteryzuje się nie tylko zapałem do pracy i wolą pomagania swoim koleżankom i kolegom-pracownikom, ale przede wszystkim wiedzą. Jak mówi przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Nawet najliczniejszy związek, jeśli nie będzie mieć za sobą dobrej znajomości prawa - tego, co przysługuje związkowcom i pracownikom w stosunkach pracy - będzie bezsilny i skazany na dyktat pracodawcy (często łamiącego świadomie lub nieświadomie istniejące uprawnienia pracownicze i związkowe). Dlatego poza zarejestrowaniem związku zawodowego, silnie polecamy zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi.


Związkowe akty prawne

Zbiór aktów prawnych, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego związkowca (wszystkie akty prawne znajdują się na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP):

 

I. Co związkowiec musi znać:

 1. Kodeks pracy
 2. Ustawa o związkach zawodowych
 3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

II. Co związkowiec powinien znać:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 3. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 4. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

III. Inne ważne regulacje prawne:

 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 4. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 5. Ustawa o europejskich radach zakładowych
 6. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 7. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

IV Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o których związkowiec powinien wiedzieć.


1, Postanowienie TK w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego

Warto także zapoznać się w wolnej chwili z Konwencjami i Zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy - można je znaleźć, obok innych dokumentów ustalających międzynarodowe standardy pracy - tutaj.