CEZARY ŻURAWSKI
Informatyk administrator systemu
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
telefon (48) 022 551 55 45
kom 782 33 99 69
adres mail: cezaryzur@gmail.com  zurawski@opzz.org.pl
pokój: 207

Okiem astygmatyka Okiem astygmatyka

Letaprywacja

Letaprywacja to pojęcie z kategorii etyki. Oznacza prywatyzację państwa. Jest jedną z możliwych form patologii występujących w organach administracji.

Obywatel pacjent

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Rozdział II Art. 68. Konstytucji RP WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Ławnik

W projektach dotyczących reformy sądownictwa pojawia się idea zwiększenia roli suwerena w ocenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a szczególnie pracy sędziów. Miałby także wzrosnąć udział obywateli w procesie orzekana, co gwarantuje art. 182 Konstytucji. Obecnie artykuł ten realizowany jest poprzez instytucję ławnika, (niezawodowy członek składu orzekającego)

Kto się schował za drzewo?

Zwracam się, więc do dziennikarzy śledczych, publicystów „ zielonych” ekologów żeby prześledzili drogi wywozu i sprzedaży białowieskiego bogactwa.