CEZARY ŻURAWSKI
Informatyk administrator systemu
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
telefon (48) 022 551 55 45
kom 782 33 99 69
adres mail: cezaryzur@gmail.com  zurawski@opzz.org.pl
pokój: 207

Okiem astygmatyka Okiem astygmatyka

.Dziękujemy, ale, za co?

Politycy partii rządzącej przygotowali nam reformę sądownictwa, która w opinii wielu autorytetów prawniczych narusza Konstytucję. Elementy tej reformy, a zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego, rząd i większość sejmowa przepychali kolanami przez kolejne szczeble drabiny legislacyjnej. Brali w tym udział posłowie, senatorowie, członkowie rządu a także prezydent Duda. Byliśmy świadkami wydarzeń z pogranicza kabaretu, farsy i tragedii.

Bękarty liberalizmu

Niema idealnych doktryn politycznych. Najwspanialsze idee mogą zrodzić opresyjne systemy władzy. Ideologie, głoszące miłość i tolerancję, w nieodpowiednich rękach służą do podzielenia bliźnich na wiernych i niewiernych, zabawionych i potępionych, czego efektem bywa często krwawa jatka. Systemy demokratyczne czasami rodzą niszczycielski populizm a rewolucje ludowe, pod hasłami sprawiedliwości i równości zmieniają się w dyktatury.

Paradoks Żurawskiego

Kwalifikacje zawodowe kandydata, tracą na znaczeniu w procesie zatrudnienia, proporcjonalnie do wysokości stołka w hierarchii instytucji.

Nasze prawo do prywatności

Ochrona życia prywatnego jest uregulowana w art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobny zakaz zawiera Konwencja o prawach dziecka w art. 16. Prawo do prywatności jest także zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950. Międzynarodowa Organizacja Pracy w Konwencji nr 189 dotyczącej pracowników domowych w art. 6 mówi o poszanowaniu ich prawa do prywatności