Bazy adresowe OPZZ Bazy adresowe OPZZ

Dane adresowe przewodniczących branż Dane adresowe przewodniczących branż

PRZEWODNICZĄCY RAD BRANŻ OPZZ W KADENCJI 2014 – 2018
(stan na 07.11.2017 r.)


BRANŻA I: „GÓRNICTWO I ENERGETYKA"
DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Kontakt:
pl. Grunwaldzki 8-10; 40-950 KATOWICE
tel. 32 255 36 63; fax 32 255 16 46; e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl

BRANŻA II: „PRZEMYSŁ"
Kontakt:
ul. Długa 29; 00-329 WARSZAWA
tel./fax 22 831 66 68; e-mail:

BRANŻA III: „OŚWIATA I NAUKA"
SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kontakt:
ul. J. Smulikowskiego 6/8; 00-389 WARSZAWA
tel. 22 318 92 17; fax 22 318 92 18; e-mail: prezes@znp.edu.pl

BRANŻA IV: „USŁUGI PUBLICZNE"
URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kontakt:
al. Jerozolimskie 30; 00-024 WARSZAWA
tel. 22 629 02 49; fax 621 55 86; e-mail: ulamichalska@poczta.onet.pl

BRANŻA V: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
ZBIGNIEW JANOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani"
Kontakt:
Ul. Mokotowska 4/6; 00-641 WARSZAWA
Tel. 825 41 05; fax 825 11 23; e-mail: janowski@zzbudowlani.pl

BRANŻA VI: „TRANSPORT"
LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
Kontakt:
ul. Grójecka 17; 02-021 WARSZAWA
tel. 22 474 26 15; fax 474 26 16; e-mail: rkzzm@wp.pl

BRANŻA VII: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
Kontakt:
ul. Świętokrzyska 31/33; 00-950 WARSZAWA
tel. 22 826 50 20, fax 827 34 60; e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl