Komisje problemowe

Komisja kobiet opzz


Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2014-2018:

Czesława Sońta
Czesława Sońta
(Przewodnicząca) Związek Zawodowy Poligrafów
Wiesława Szalast
Wiesława Szalast
Okręg Łódzki Związku Zawodowego „Budowlani"
Elżbieta Drogosz
Elżbieta Drogosz
Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Zofia Bartochowska
Zofia Bartochowska
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
Bożena Borys
Bożena Borys
Rada OPZZ Województwa Opolskiego
Zofia Gwóżdż
Zofia Gwóżdż
Rada OPZZ Województwa Lubelskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki
Małgorzata Ozimek
Małgorzata Ozimek
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych
Zofia Ostrowska
Zofia Ostrowska
Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego
Jolanta Lesiak
Jolanta Lesiak
Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
Maria Miklińska
Maria Miklińska
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Ewa Kiernicka
Ewa Kiernicka
Rada OPZZ Województwa Lubelskiego
Anna Wilk
Anna Wilk
Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej