Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych


ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP: 526-025-13-39
REGON: 001133016

Jan Guz
Jan Guz
Przewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 00

fax.:

(22) 551 55 01

Barbara Popielarz
Barbara Popielarz
Wiceprzewodnicząca OPZZ
tel.:

(22) 551 55 10

fax.:

(22) 551 55 27

Andrzej Radzikowski
Andrzej Radzikowski
Wiceprzewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 10

fax.:

(22) 551 55 09

Piotr Ostrowski
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 06

fax.:

(22) 551 55 09

Jarosław Czarnowski
Jarosław Czarnowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
tel.:

(22) 551 55 02

fax.:

(22) 551 55 01

Janusz  Gołąb
Janusz Gołąb
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego
tel.:

(22) 551 55 02

Adam Rogalewski
Adam Rogalewski
Specjalista ds. międzynarodowych
tel.:

(22) 551 55 04 / 502 391 672

fax.:
Małgorzata Kozłowska
Małgorzata Kozłowska
tel.:

(22) 551 55 10 lub 16

Agnieszka Wojtasik Pochoda
Agnieszka Wojtasik Pochoda
tel.:

22 551 55 48

BIURO PRASOWE

Agnieszka Skruczaj
Agnieszka Skruczaj
tel.:

535 791 333 i 515 062 350;

biuro: (22) 551 55 05

Łukasz Mycka
Łukasz Mycka
tel.:

665 205 882;

biuro: (22) 551 55 05

Bogdan Grzybowski
Bogdan Grzybowski
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 17

Renata Górna
Renata Górna
Radca OPZZ
tel.:

(22) 551 55 18

Katarzyna Pietrzak
Katarzyna Pietrzak
tel.:

(22) 551 55 08

Norbert Kusiak
Norbert Kusiak
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 07

Paweł Śmigielski
Paweł Śmigielski
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 11

Paweł Galec
Paweł Galec
tel.:

(22) 551 55 12

Grzegorz Sołtysiak
Grzegorz Sołtysiak
tel.:

(22) 551 55 39