Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych


ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP: 526-025-13-39
REGON: 001133016

Andrzej Radzikowski
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 10

fax.:

(22) 551 55 09

Barbara Popielarz
Barbara Popielarz
Wiceprzewodnicząca OPZZ
tel.:

(22) 551 55 10

fax.:

(22) 551 55 27

Piotr Ostrowski
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący OPZZ
tel.:

(22) 551 55 06

fax.:

(22) 551 55 09

ZESPÓŁ PREZYDIALNY I DIALOGU SPOŁECZNEGO

Liwiusz Laska
Liwiusz Laska
Ekspert
tel.:

(22) 551 55 45

Janusz  Gołąb
Janusz Gołąb
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego
tel.:

(22) 551 55 02

Agnieszka Skruczaj
Agnieszka Skruczaj
Ekspert
tel.:

(22) 551 55 05

Adam Rogalewski
Adam Rogalewski
p.o. Dyrektora
tel.:

(22) 551 55 04 / 502 391 672

fax.:
Małgorzata Kozłowska
Małgorzata Kozłowska
tel.:

(22) 551 55 21 

Justyna Gałczyńska
Justyna Gałczyńska
tel.:

22 551 55 15

BIURO PRASOWE

Łukasz Mycka
Łukasz Mycka
tel.:

665 205 882;

biuro: (22) 551 55 05

Bogdan Grzybowski
Bogdan Grzybowski
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 17

Katarzyna Duda
Katarzyna Duda
Specjalista ds. polityki społecznej
tel.:

(22) 551 55 04

Renata Górna
Renata Górna
Radca OPZZ
tel.:

(22) 551 55 18

Julia Jusińska
Julia Jusińska
tel.:

(22) 551 55 06

fax.:

(22) 551 55 09

Katarzyna Pietrzak
Katarzyna Pietrzak
tel.:

(22) 551 55 08

Norbert Kusiak
Norbert Kusiak
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 07

Paweł Śmigielski
Paweł Śmigielski
Dyrektor
tel.:

(22) 551 55 11

Paweł Galec
Paweł Galec
tel.:

(22) 551 55 12

Magdalena Kossakowska
Magdalena Kossakowska
tel.:

(22) 551 55 45

Grzegorz Sołtysiak
Grzegorz Sołtysiak
tel.:

(22) 551 55 39