Archiwum Archiwum

« Powrót

Przegląd 20(34)

Jan Guz: Prawo o zgromadzeniach, Ryszard Zbrzyzny: Jedna jaskółka wiosny nie czyni, Tadeusz Motowidło: Porozumienie jest potrzebne (przed nowym exposé) Cezary Żurawski: Kim są lemingi? HISTORIA [wrzesień 1958]: Otton Pehr: Ruch robotniczy w USA HISTORIA [luty 1938]: Zygmunt Żuławski: Lojalność wobec państwa


Artykuły Artykuły

Pamiętajmy o stażystach

Norbert Kusiak: Źródłem przewagi konkurencyjnej rodzimych przedsiębiorstw od lat są niskie koszty pracy i wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że dotychczasowe dźwignie wzrostu i konkurencyjności tracą na znaczeniu, a wręcz stają się barierami rozwoju, które ograniczają wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

Samozatrudniony też pracownik

Andrzej Radzikowski: Szczegółowe zasady funkcjonowania związków zawodowych w Polsce są określone w ustawie z 23 maja 1991 roku. Jednak powstawała ona w innych warunkach społeczno-ekonomicznych i nie uwzględnia zmian w sposobie zatrudnienia pracowników.

Przywróćmy godną pracę

Andrzej Radzikowski: 1 maja to dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy. To jedno z najważniejszych świąt pracowniczych. W tym dniu, na całym świecie domagamy się stabilnej, godnie opłacanej pracy dającej pewność zabezpieczenia emerytalnego.

To jest w ogóle skandal, że pracownicy domagają się jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Bogdan Grzybowski: Konfederacja Lewiatan, organizacja zrzeszająca pracodawców, zaproponowała nowe rozwiązania w kwestii zwolnień chorobowych, czyli popularnych L4. Pracodawcy proponują, by za pierwsze trzy dni choroby Polacy nie dostawali w ogóle pieniędzy.

Marek Kupiec: Wyzysk jak w banku

Wiele osób uważa, że pracownicy banku to ludzie, którzy opływają w luksusach, a ich życie jest nieustannym pasmem sukcesów. Dlatego znaczna część społeczeństwa nie darzy ich sympatią. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Negocjacje w toku

Andrzej Radzikowski: Od wielu lat krytykujemy prymat doktryny neoliberalnej w państwie i gospodarce. Nadmierna liberalizacja oraz wiara w niewidzialną rękę rynku nie wpłynęły na poprawę stanu gospodarki, rynków finansowych i sytuacji pracowników

Milczący ,,dialog” zdrowotny

Renata Górna: ,,Zdrowie jako inwestycja” – to hasło, pod jakim Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o zmianach w ochronie zdrowia. Ranga spotkania była istotna, nie tylko ze względu na temat, ale także na obecność premier Beaty Szydło.

Gimnazja

Franciszek Potulski: Reforma strukturalna systemu oświatowego została przeprowadzona przez rząd AWS - UW od 1 września 1999 roku.

Zasiłki dla bezrobotnych

Bogdan Grzybowski: Przy okazji przeglądu ministerstw, zapowiedziano podniesienie zasiłków dla bezrobotnych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia ( ok.1 tys.zł) W związku z powyższym Należy mieć na uwadze dwa fakty

Stąd do przeszłości

FranciszekPotulski: Bilans wojny 1939 - 1945 to dla Polski nie tylko sześć milionów ofiar i zmiany terytorium państwa, ale też wielkie straty wśród polskiej inteligencji. Deportacje na Wschód, emigracja na Zachód, głodujące miasta i spalone wsie, Katyń i Powstanie Warszawskie…

Czteroletni okres ochronny – przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Bogdan Grzybowski: Zgodnie z art.39 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Quo vadis Rado Dialogu Społecznego?

Janusz Jerzy Gołąb: Minął pierwszy rok działalności Rady Dialogu Społecznego, nowej instytucji dialogu społecznego, która w założeniach miała być instytucją lepszą od swej poprzedniczki.

Podatkowy chaos

Jan Guz: Struktura podatków dochodowych w Polsce jest wyjątkowo niesprawiedliwa. Krezusi płacą zdecydowanie zbyt niskie podatki, a osoby o niskich dochodach zbyt wysokie

Zawsze chodzi o kasę!

Cezary Żurawski: Zatrudnianie na czarno powinno byś skutecznie ścigane, ale to nie wystarczy. Trzeba zminimalizować zjawiska kryminogenne, zbyt wysokie obciążenia pracownika, szczególnie w obszarze niskich płac oraz urealnić system emerytalny

2,5 razy więcej za pracę w niedzielę

Piotr Szumlewicz: Trwa debata na temat ustawy ograniczającej handel w niedzielę, którą przygotowała NSZZ Solidarność, a wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z jej założeniami zakaz ma objąć głównie galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe i sklepy sieci franczyzowych.

Wyświetlanie 1 - 15 z 230 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 16