Archiwum Archiwum

« Powrót

Przegląd 03 (57)

Przegląd związkowy nr 3(57)/2014: Jan Guz: Gdzie są pracodawcy? Śmieciowy rynek pracy. Tadeusz Gowin: Nasze prawa kolejowe. Ryszard Zbrzyzny: Zagrożenie wojenne czy zasłona dymna? Tadeusz Motowidło: Gdy śmierć u dupy to do pokuty. Wojciech Sierakowski: Tajemnice Pani Minister Historia [1912] : Płaca minimalna, najnowsza zdobycz proletariatu i jej znaczenie


Artykuły Artykuły

Przywróćmy godną pracę

Andrzej Radzikowski: 1 maja to dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy. To jedno z najważniejszych świąt pracowniczych. W tym dniu, na całym świecie domagamy się stabilnej, godnie opłacanej pracy dającej pewność zabezpieczenia emerytalnego.

To jest w ogóle skandal, że pracownicy domagają się jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Bogdan Grzybowski: Konfederacja Lewiatan, organizacja zrzeszająca pracodawców, zaproponowała nowe rozwiązania w kwestii zwolnień chorobowych, czyli popularnych L4. Pracodawcy proponują, by za pierwsze trzy dni choroby Polacy nie dostawali w ogóle pieniędzy.

Marek Kupiec: Wyzysk jak w banku

Wiele osób uważa, że pracownicy banku to ludzie, którzy opływają w luksusach, a ich życie jest nieustannym pasmem sukcesów. Dlatego znaczna część społeczeństwa nie darzy ich sympatią. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Negocjacje w toku

Andrzej Radzikowski: Od wielu lat krytykujemy prymat doktryny neoliberalnej w państwie i gospodarce. Nadmierna liberalizacja oraz wiara w niewidzialną rękę rynku nie wpłynęły na poprawę stanu gospodarki, rynków finansowych i sytuacji pracowników

Milczący ,,dialog” zdrowotny

Renata Górna: ,,Zdrowie jako inwestycja” – to hasło, pod jakim Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o zmianach w ochronie zdrowia. Ranga spotkania była istotna, nie tylko ze względu na temat, ale także na obecność premier Beaty Szydło.

Gimnazja

Franciszek Potulski: Reforma strukturalna systemu oświatowego została przeprowadzona przez rząd AWS - UW od 1 września 1999 roku.

Zasiłki dla bezrobotnych

Bogdan Grzybowski: Przy okazji przeglądu ministerstw, zapowiedziano podniesienie zasiłków dla bezrobotnych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia ( ok.1 tys.zł) W związku z powyższym Należy mieć na uwadze dwa fakty

Stąd do przeszłości

FranciszekPotulski: Bilans wojny 1939 - 1945 to dla Polski nie tylko sześć milionów ofiar i zmiany terytorium państwa, ale też wielkie straty wśród polskiej inteligencji. Deportacje na Wschód, emigracja na Zachód, głodujące miasta i spalone wsie, Katyń i Powstanie Warszawskie…

Czteroletni okres ochronny – przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Bogdan Grzybowski: Zgodnie z art.39 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Quo vadis Rado Dialogu Społecznego?

Janusz Jerzy Gołąb: Minął pierwszy rok działalności Rady Dialogu Społecznego, nowej instytucji dialogu społecznego, która w założeniach miała być instytucją lepszą od swej poprzedniczki.

Podatkowy chaos

Jan Guz: Struktura podatków dochodowych w Polsce jest wyjątkowo niesprawiedliwa. Krezusi płacą zdecydowanie zbyt niskie podatki, a osoby o niskich dochodach zbyt wysokie

Zawsze chodzi o kasę!

Cezary Żurawski: Zatrudnianie na czarno powinno byś skutecznie ścigane, ale to nie wystarczy. Trzeba zminimalizować zjawiska kryminogenne, zbyt wysokie obciążenia pracownika, szczególnie w obszarze niskich płac oraz urealnić system emerytalny

2,5 razy więcej za pracę w niedzielę

Piotr Szumlewicz: Trwa debata na temat ustawy ograniczającej handel w niedzielę, którą przygotowała NSZZ Solidarność, a wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z jej założeniami zakaz ma objąć głównie galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe i sklepy sieci franczyzowych.

Nowy budżet – stare problemy

Jan Guz: Rząd przedstawił projekt budżetu na 2017 rok. Dyskutowaliśmy o nim na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego, ale niestety w wielu kwestiach władza nie wyszła naprzeciwko oczekiwaniom społecznym. Dlatego jesteśmy rozczarowani propozycjami rządowymi.

Wrzesień miesiącem pamięci także o Dzieciach Zamojszczyzny

Ryszard Łepik: II wojna światowa przyniosła naszemu krajowi ogrom nieszczęść. Według Małej Encyklopedii Wojskowej straty w ludziach w Polsce wyniosły 6 028 000 osób co daje w tamtym czasie 220 osób na 1000 mieszkańców

Wyświetlanie 1 - 15 z 228 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 16