Struktura

ZADANIA RADY

Rada w okresach między posiedzeniami Kongresu, jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ
Do jej kompetencji między innymi należy: określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz
przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,  zwoływanie Kongresu z upływem kadencji.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.


SKŁAD RADY

CZŁONKOWIE RADY W KADENCJI 2014 – 2018 (stan na 11.07.2017 r.)

Jan Guz
Jan Guz
Członek Podlaskiej Organizacji Związkowej - przewodniczący OPZZ, wybrany na VIII Kongresie OPZZ.
tel.:

(22) 551 55 00

RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
tel.:

(76) 846 10 30

MIROSŁAW ŚWIDERSKI
MIROSŁAW ŚWIDERSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców
tel.:

(22) 691 89 30

JANUSZ ŚNIADECKI
JANUSZ ŚNIADECKI
Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 825 26 64

JERZY SARATA
JERZY SARATA
Przewodniczący Związku Zawodowego Jedności Górniczej
tel.:

(32) 281 47 78

DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

RAJMUND MORIC
RAJMUND MORIC
Członek Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

DARIUSZ MATUSZEWSKI
DARIUSZ MATUSZEWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

(74) 843 95 51

KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego (od 8 października 2014 r., do 15 września 2014 r. Henryk Wielec)
tel.:

(71) 343 83 92

SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka"
tel.:

(32) 256 59 07

PIOTR LUBERTA
PIOTR LUBERTA
przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
tel.:

(32) 386 99 68

PAWEŁ KOŁODZIEJ
PAWEŁ KOŁODZIEJ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
tel.:

(32) 756 56 95

VACAT
VACAT
(do dnia 30 czerwca 2017 Jerzy Grabala)
VACAT
VACAT
(do dnia 23 września 2015 Mirosław Dynak)
JERZY DEMSKI
JERZY DEMSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
tel.:

(32) 216 35 45

SŁAWOMIR CHAŁADA
SŁAWOMIR CHAŁADA
Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Odkrywka"
tel.:

(44) 737 42 09

MICHAŁ BRYSIK
MICHAŁ BRYSIK
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji 'Dozór" KGHM Polska Miedź S.A.,
tel.:

(22) 748 40 98

VACAT 
VACAT 
(do dnia 09.12.2017 Franciszek Bobrowski)
ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI
ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce.
tel.:

(22) 621 01 51

EUGENIUSZ SOMMER
EUGENIUSZ SOMMER
Przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(32) 255 15 34

MAŁGORZATA JAZIENICKA
MAŁGORZATA JAZIENICKA
Przewodnicząca Porozumienia Branżowych Związków Zawodowych
tel.:

(77) 453 83 37

MIROSŁAW GONCIARZ
MIROSŁAW GONCIARZ
Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Zakłady Metalowe 'MESKO' S.A., członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(41) 253 60 60

MIROSŁAW GRZYBEK
MIROSŁAW GRZYBEK
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych 'Metalowcy' (do 14 maja 2017 Romuald Wojtkowiak)
tel.:

(22) 635 31 38

ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników OSM w Radomsku, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44) 738 51 00


ROMUALD BROL
ROMUALD BROL
Przewodniczący MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko SA. Huty Królewskiej Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(32) 241 63 21

RYSZARD NAJDECKI
RYSZARD NAJDECKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja"
tel.:

(24) 361 33 86

STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68


STANISŁAW MŁYNARCZYK
STANISŁAW MŁYNARCZYK
Przewodniczący NSZZ Pracowników Fiat Auto Poland S.A. i Spółek – Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

(33) 813 21 37

ANDRZEJ RADZIKOWSKI
ANDRZEJ RADZIKOWSKI
Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
tel.:

(22) 551 55 10

ANNA SZCZOŁKO
ANNA SZCZOŁKO
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie.
tel.:

(17) 853 36 64

BOŻENA MANIA
BOŻENA MANIA
Prezes Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
tel.:

(68) 451 20 50

CELINA STASIAK
CELINA STASIAK
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, członek Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
tel.:

(81) 553 27 97

GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 91 17


HENRYKA STACHAŃCZYK
HENRYKA STACHAŃCZYK
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, członek Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32) 616 59 61

JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32) 253 79 88

JANUSZ KOZIŃSKI
JANUSZ KOZIŃSKI
Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(89) 624 28 38

JANUSZ SZCZERBA
JANUSZ SZCZERBA
Prezes Zarządu ZNP w Politechnice Radomskiej, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(48) 361 75 67


JOANNA WĄSALA
JOANNA WĄSALA
Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
tel.:

(61) 848 06 13

BARBARA SMOLIŃSKA
BARBARA SMOLIŃSKA
Przewodnicząca Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej w RP
tel.:

(81) 748 43 76


BEATA SUS
BEATA SUS
Członek Zarządu – Skarbnik Związku Zawodowego Pracowników Administracji Województwa Śląskiego
tel.:

(32) 207 75 19

KRZYSZTOF OLEKSAK
KRZYSZTOF OLEKSAK
Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków 'Florian"
tel.:

(22) 523 31 00

LECH HEMMERLING
LECH HEMMERLING
Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników
tel.:

(52) 327 82 21

TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:

(22) 628 31 23

URSZULA MICHALSKA
URSZULA MICHALSKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel.:

(22) 629 02 49

WIESŁAWA TARANOWSKA
WIESŁAWA TARANOWSKA
Członek Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, wiceprzewodnicząca OPZZ, wybrana na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.
tel.:

(22) 551 55 16

ANNA BUJNOWSKA
ANNA BUJNOWSKA
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego 'Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego 'Budowlani"
tel.:

(41) 368 10 36

MAREK PETRYKOWSKI
MAREK PETRYKOWSKI
Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Zawodowego 'Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego 'Budowlani"
tel.:

(13) 436 27 11


TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego nr 0733 Związku Zawodowego "Budowlani" w Warszawie, Sekretarz Krajowy Związku Zawodowego 'Budowlani' ds. Organizacyjnych (do 20 maja 2015 r. Dorota Bobula)
tel.:

(22) 825 60 61 w. 24

JERZY ROKICKI-KIELAR
JERZY ROKICKI-KIELAR
Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(16) 735 14 03

e-mail: moana@op.pl
MIROSŁAWA PIASKO
MIROSŁAWA PIASKO
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP od 15 lutego 2015 r., do 30 listopada 2014 r. Aleksander Motyka
tel.:

(22) 629 42 53


ZOFIA OSTROWSKA
ZOFIA OSTROWSKA
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników PKS w Gostyninie.
tel.:

(24) 235 20 49

LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(22) 474 26 15


e-mail: rkzzm@wp.pl
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
Przewodniczący Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu
tel.:

(32) 263 50 16 

JACEK DROŹDZIEL
JACEK DROŹDZIEL
Przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(72) 234 93 02

BOGDAN BUCHOLC
BOGDAN BUCHOLC
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, przewodniczący Integracji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP
tel.:

(22) 631 42 72

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

277 86 75

JAN BUDKIEWICZ
JAN BUDKIEWICZ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
tel.:

22 629 85 80

PIOTR OSTROWSKI
PIOTR OSTROWSKI
Sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy"
tel.:

551 55 05

SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce