1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarstwa Pomocniczego „Stawy Milickie" w Rudzie Sułowskiej Zakład Stawno
 2. Związek Zawodowy Górników przy Kopalniach Melafiru Sp. z o.o. w Czarnym Borze
 3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" Sp. z o.o. w Niwnicach
 4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce
 5. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników „Lubinex" Sp. z o.o. w Lubinie
 6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Heye Fabryki Form Szklarskich w Pieńsku
 7. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników „Autoliv" w Oławie
 8. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników „Simoldes Plasticos Polska" w Jelczu-Laskowicach
 9. Związek Zawodowy Dolnośląskich Młynów S.A. Ujazd Górny
 10. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Inwalidów „Spamel" w Twardogórze
 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Cussons Polska S.A. we Wrocławiu
 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy
 13. Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów i Kanalizacji przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
 14. Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Wrocław S.A. we Wrocławiu
 15. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze" w Wałbrzychu
 16. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka" w Bolesławcu
 17. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
 18. Związek Zawodowy Pracowników Rodzinnych Form Opieki Społecznej we Wrocławiu
 19. Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
 20. Związek Zawodowy Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gryfów Śląski
 21. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
 22. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie
 23. Związek Zawodowy Pracowników Ubezpieczenia Zdrowotnego przy Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
 24. Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych w Legnicy
 25. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników "Elektrolux" w Oławie
 26. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników LSW Oława w Stanowicach
 27. Związek Zawodowy Pracowników Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Twardogórze
 28. NSZZ Pracowników St. Majewski Zakład Produkcyjny Unipap w Strzegomiu)
 29. Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy "Sitech" sp. z o.o. w Polkowicach
 30. MNSZZ Pracowników ZNTK Oleśnica S.A.
 31. Związek Zawodowy "Federacja Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu"
 32. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
 33. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Tradycja i Jakość Sp. z o.o. we Wrocławiu