1. Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP w Bydgoszczy
  2. Związek Zawodowy Pracowników Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku
  3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Mondi Świecie S.A.
  4. Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Koronowie
  5. Międzybranżowy Związek Zawodowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Branży Wodno-Kanalizacyjną i Ochrony Środowiska Pomorza i Kujaw przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  7. Związek Zawodowy Pracowników Sceny Teatru Polskiego w Bydgoszczy
  8. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Międzywojewódzkiej Spółdzielni Usługowej – Zakład Pracy Chronionej w Bydgoszczy
  9. Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Metalowiec" przy „TOFAMA" S.A. w Toruniu