1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
2. Związek Zawodowy Pracowników „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim
3. Podlaska Organizacja Związkowa w Białej Podlaskiej
4. Związek Zawodowy Pracowników przy Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
5. Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej
6. Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej w Lublinie
7. Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
8. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie
9. Związek Zawodowy Zespołu ds. Utrzymania Higieny Szpitalnej w Świdniku