1. Ogólnopolski Związek Zawodowy „Alternatywa" w Nowej Soli
  2. Związek Zawodowy Górników Naftowców w Zielonej Górze
  3. Związek Zawodowy Pracowników Victualic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku
  4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie
  5. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
  6. Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy Bibliotekarzy przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
  7. Związek Zawodowy Papierników w Kostrzynie n/Odrą