1. Małopolska Konfederacja Związków Zawodowych w Krakowie
  2. Wolny Związek Zawodowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie
  3. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu
  4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Więckowicach