1. Branżowy Związek Zawodowy Pracowników Doradztwa Rolniczego w Płocku
 2. Związek Zawodowy Pracowników Fabryki Mebli „Forte" w Ostrowi Mazowieckiej
 3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Huty Szkła „Czechy" S.A. w Pilawie
 4. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ABB Sp. z o.o. i współpracujących podmiotów gospodarczych w Przasnyszu
 5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. w Sokołowie Podlaskim
 6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Mleczarskich „Laktopol-A" Sp. z o.o. w Łosicach
 7. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni „Kozienice" S.A. w Świerżach Górnych
 8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.
 9. Związek Zawodowy Pracowników SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 10. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie" w Radomiu
 11. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu
 12. Związek Zawodowy Pracowników „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radomiu
 13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółki Petrolot w Warszawie
 14. Związek Zawodowy Pracowników „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce
 15. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siedlcach
 16. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Warszawie
 17. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Metra Warszawskiego w Warszawie
 18. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Sp. z o.o. w Warszawie
 19. Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie w Warszawie
 20. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.
 21. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 22. Związek Zawodowy Pracowników POLSERVICE
 23. Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu
 24. Związek Zawodowy Pracowników Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
 25. Branżowy Związek Zawodowy Pracowników przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie
 26. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 27. Związek Zawodowy Pracowników Transportu Sanitarnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
 28. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie
 29. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Straży Miejskiej w Płocku
 30. Związek Zawodowy Pracowników przy Stołecznym Przedsiębiorstwie Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych „Warexpo" Sp. z o.o. w Warszawie
 31. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Telekomunikacji Kolejowej w Warszawie
 32. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warszawie
 33. Związek Zawodowy Pracowników przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
 34. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 35. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
 36. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przy Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce
 37. Związek Zawodowy "MILITARIA"  http://zzmilitaria.pl/
 38. Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek "Bibliotekarze Polscy"
 39. Związek Zawodowy Kierowców RP przy MZA Sp. z o.o. w Warszawie
 40. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg "Remontowiec" w Warszawie
 41. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o. w Warszawie
 42. Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 43. Związek Zawodowy Pracowników Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. "Przyjaźń" w Płocku
 44.  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej PERN „RAZEM"