1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Hortino Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
 2. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego „Zelmer" Rzeszów
 3. Związek Zawodowy Pracowników PASS-POL Sp. z o.o. w Sanoku
 4. Związek Zawodowy AXTONE S.A. w Kańczudze
 5. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Krośnieńskich Hut Szkła S.A. w Krośnie
 6. Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników ZAPEL w Boguchwale
 7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
 8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Mieszkaniowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec" w Tarnobrzegu
 9. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Cefarm Rzeszów S.A i Cefarm Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie
 10. Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu
 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Ustrzykach Dolnych
 12. Międzyzakładowy Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. J. Pawła II z siedzibą w Krośnie
 13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku „Nowa Przyszłość"
 14. Związek Zawodowy Pracowników Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Strzyżowie
 15. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników "Eltor" sp. z o.o. w Rzeszowie
 16. Związek Zawodowy "Integracja" Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
 17. Związek Zawodowy "Chemik" w Jaśle
 18. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pektowin" w Jaśle
 19. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Huty Szkła "Jarosław" S.A. w Jarosławiu
 20. NSZZ Technicznej Obsługi Służby Zdrowia przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku