1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Drzewnego i Meblowego w Hajnówce
  2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakłady Maszynowe „Hamech" w Hajnówce
  3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
  4. Związek Zawodowy Pracowników Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna" S.A. w Wasilkowie
  5. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych w Czeremsze PKP Cargo S.A. Podlaskiego Zakładu Spółki w Białymstoku
  6. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Suwałkach
  7.  Związek Zawodowy Pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
  8. Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o