1. Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek" w Pawłowicach
 2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kopex Electric System S.A.  w Tychach
 3. Związek Zawodowy Pracowników Śląskich Zakładów Armatury Przemysłowej Armak Sp. z o.o. w Sosnowcu
 4. Związek Zawodowy Pracowników Tauron Ciepło S.A.
 5. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Odzieżowych „Bytom" S.A. w Tarnowskich Górach
 6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników „Społem" PSS „Jedność" w Częstochowie
 7. Związek Zawodowy Pracowników Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 8. Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS S.A. w Katowicach
 9. Międzyzakładowy Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej SP. z o.o. w Sosnowcu
 10. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice" w Bytomiu
 11. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy i Miejskiego Zakładu Budownictwa Mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sosnowcu
 12. Związek Zawodowy Pracowników Jednostek Użyteczności Publicznej w Katowicach
 13. Związek Zawodowy Pracowników Administracji Województwa Śląskiego w Katowicach
 14. Związek Zawodowy Pracowników Pionu Pediatrycznego przy ZWPS w Katowicach
 15. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy ZZOZ w Żywcu
 16. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Żłobku Miejskim w Katowicach
 17. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 18. Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
 19. Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia przy Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
 20. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Tarnowskich Górach
 21. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia „Repty" w Tarnowskich Górach
 22. Związek Zawodowy Pracowników Górniczego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji „Unia Bracka" w Katowicach
 23. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Tychach
 24. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
 25. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Górniczej
 26. Związek Zawodowy Pracowników Fabryki Palenisk Mechanicznych w Mikołowie
 27. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia dla SP i NZ w Mysłowicach
 28. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Sosnowcu
 29. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
 30. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Katowicach
 31. Związek Zawodowy Pracowników Administracji Samorządowej przy Urzędzie Miasta Częstochowy
 32. Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI
 33. Związek Zawodowy Hutników Pracowników z CMC Zawiercie S.A i Spółek w Zawierciu
 34. Zakładowa Organizacja Związkowa "Nasza Praca" Electrolux Poland sp. z o.o.
 35. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie
 36. Związek Zawodowy Skarbowców w Dąbrowie Górniczej